Home

Rask psykisk helsehjelp bærum

Forløoordinator skal være med å sikre at spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten i Bærum kommune samhandler om utredning, behandling og en individuelt tilpasset oppfølging. Mer informasjon finnes her . I Bærum kommune kan Koordinerende enhet kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus Hjelptilhjelp.no er en av Norges mest besøkte nettsider om psykisk helse. Målsetningen med nettsiden er å gjøre det enklere å lete etter psykisk hjelp, og å spre nyttig informasjon om psykiske vansker og tilgrensende områder. Du kan kontakte oss her. Følg oss på gjerne på Facebook Kommunalt psykisk helsearbeid skal ha fokus på at mennesket i størst mulig grad skal kunne mestre sitt eget liv og oppleve verdighet. Tjenesten skal bidra til å skape gode livsvilkår for mennesker som er i behov av psykisk helsehjelp ved å formidle tro på bedring, mulighet til å ta egne valg og å påvirke eget liv Rask Psykisk Helsehjelp er et lett tilgjenglig kommunalt tilbud til personer over 16 år, med angstlidelser, depresjon eller søvnproblemer. Hjelpen er basert på kognitiv terapi og veiledet selvhjelp. Foreløpig er det etablert slike sentre i 55 norske kommuner Rask psykisk helsehjelp. Er livet i overkant utfordrende nå i situasjonen vi er i med koronaviruset? Her er et godt mestringsverktøy til deg: https://assistertselvhjelp.no/korona Frykt er en av de mest ubehagelige følelsene vi har, men måten du tenker om det som skjer, er avgjørende for hvor mye du vil la angsten påvirke deg. Kanskje det finnes andre måter å tenke på, som fungerer bedre

Rask psykisk helsehjelp er gratis, og du trenger ikke legehenvisning. Vi oppfordrer likevel til samarbeid med fastlege. (*Bydel Ullern, Bydel Stovner og Bydel Søndre Nordstrand tilbyr hjelp til deg som er 16 år og eldre. Bor du i Bydel Gamle Oslo kan du få hjelp gjennom Familiehuset Rask psykisk helsehjelp er basert på det engelske programmet Improving Access to Psychological Therapy (IAPT), som er etablert i de fleste helsekommuner i England etter gode resultater fra pilotstudier.. Behandlingen baserer seg på veiledet selvhjelp og kognitiv terapi, som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser.. Tilbudet skal være lett tilgjengelig og gratis

Psykisk helse Bjørnegård - Bærum kommun

Rask psykisk helsehjelp er ikke et tilbud for mer langvarige og alvorlige problemstillinger. Dersom du har utfordringer som sterkt går ut over livsfunksjonen din og som du har hatt i lengre tid, eller om du har hatt flere behandlingstilbud tidligere i spesialisthelsetjenesten, kan det være at du er utenfor målgruppen til Rask psykisk helsehjelp Rask psykisk helsehjelp; Akutt psykisk helsehjelp; Søk om psykisk helsehjelp; Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Pakkeforløp psykisk helse og rus; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Kontaktinfo. Ring 71 26 81 00. Skriv til oss Send sikker.

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et helsetilbud for deg som bor i bydelen, er over 16 år og strever med lettere former for angst, depresjon eller søvnproblemer. Målet med Rask psykisk helsehjelp er å tilby tidlig hjelp for psykiske plager, slik at du ikke blir verre Rask psykisk helsehjelp for milde til moderate psykiske helseutfordringer, lettere angst, nedstemthet, søvnproblemer, gryende rusproblemer. Oppfølgingstjenesten Individuelt tilpasset oppfølging ved moderate til alvorlige psykiske helse- og/eller rusutfordringer

Rask psykisk helsehjelp tilbyr ikke akutthjelp. Hvis du trenger akutthjelp må du enten ta kontakt med fastlegen din, eller kontakte Stavanger legevakt på telefon 116117. Rask psykisk helsehjelp er et gratis helsetilbud for voksne og unge over 16 år som er bosatt i Sola kommune Rask psykisk helsehjelp tilbyr behandling i form av en metode kalt veiledet selvhjelp. Metoden innebærer jobbing med egen problematikk gjennom bruk av et nettbasert selvhjelpsprogram, parallelt med jevnlig telefonveiledning fra kognitiv terapeut i en definert periode Rask psykisk helsehjelp Stovner (RPH) tilbyr gratis hjelp og veiledning uten henvisning fra fastlegen. RPH gir råd og veiledning gjennom videosamtaler eller telefonsamtaler. Vi gir deg konkrete råd for bedre psykisk helse. Du får verktøy og tips for å bedre kunne mestre din hverdag

Rask psykisk helsehjelp (RPH)

Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et helsetilbud for deg som bor i bydelen, er over 16 år og strever med lettere former for angst, depresjon eller søvnproblemer. Du kan selv ta kontakt uten henvisning fra lege. Målet med Rask psykisk helsehjelp er å tilby tidlig hjelp til mestring av psykiske plager, og å øke tilknytning til arbeid Rask psykisk helsehjelp Bydel St. Hanshaugen drives av et tverrfaglig team med en psykolog og to kliniske sosionomer/kognitive terapeuter. Vi har taushetsplikt. Kontakt oss. Ring oss eller send en e-post. Kontakt oss i telefontiden, eller send en e-post og oppgi navn, adresse, telefon, fødselsdato, arbeidssituasjon Situasjonen med coronaviruset får også konsekvenser for tjenestene i Rask psykisk helsehjelp. All kartlegging og oppfølging vil i denne perioden skje per telefon. RPH har også opprettet egen råd- og veiledningstelefon: Dersom du er over 18 år og trenger råd og veiledning knyttet til psykisk helse i forbindelse med pandemien, kan du ta kontakt på telefon [ Rask psykisk helsehjelp har følgende behandlingstilbud: Veiledet selvhjelp (interntettassistert) Samtaleterapi; Hvordan komme i kontakt med Rask psykisk helsehjelp? Vi ser helst at du tar første kontakt via e-post eller telefon. Du kan også komme innom oss på onsdager mellom klokken 0900-1100 for en kort avklaringssamtale

Oppfølgingstjeneste psykisk helse og rus - Bærum kommun

Rask psykisk helsehjelp er en del av Enhet kompetansesenter rus og psykisk helse i Sarpsborg kommune, og har kontorer i Tuneveien 95, bygg 3 (gamle Tune rådhus), 1712 Grålum. Mer informasjon. Rask psykisk helsehjelp bygger på den britiske modellen IAPT: Improving Access to Psychological Therapies Nesodden kommune er en av landets kommuner som har etablert Rask psykisk helsehjelp. Dette er et tilbud for deg som sliter med mild til moderat angst, depresjon eller søvnvansker. Kontakt oss: Kontaktskjema. Telefon: 904 00 750 Send oss gjerne en e-post hvis vi ikke er tilgjengelige på tlf, så kontakter vi deg. Ikke send sensitiv informasjon på e-post. E-post: rask.psykisk. Rask psykisk helsehjelp er et korttidstilbud, hvor målet er å komme tidlig i gang med behandling slik at vanskene ikke utvikler seg videre. Vi fokuserer på å redusere symptomene, endre tanke- og handlingsmønster, samt styrke egen mestringsevne og livskvaliteten for deg som mottar hjelp. Å styrke arbeidsevnen og forhindre fravær er også et vesentlig mål

Rask psykisk helsehjelp Norsk forening for kognitiv terap

Rask psykisk helsehjelp. Dette er et gratistilbud til deg mellom 16 og 100 år. Målet vårt er at du skal finne dine ressurser og få verktøy til å mestre dine utfordringer. Verktøykassen vi bruker består av metoder fra kognitiv psykologi Rask psykisk helse. Velkommen til Rask Psykisk Helsehjelp Notodden. Rask psykisk helsehjelp er et gratis helsetilbud for innbyggere i Notodden kommune over 16 år, som opplever mild til moderat grad av angst, depresjon eller søvnproblemer. Du trenger ikke henvisning fra lege. Ta kontakt på 40 92 13 18 eller send mail på raskhjelp@notodden. Bærum Kommune Psykisk Helse Boliger Org.nr.: 996259862 Bærum Kommune Psykisk Helse Øst Org.nr.: 884925762 Bærum Kommune Rask Psykisk Helsehjelp Org.nr.: 97455288

Recovery Venneklubb Asker - Home | Facebook

Rask psykisk helsehjelp - Hustadvika kommun

 1. Rask psykisk helsehjelp er eit gratis behandlingstilbod til deg som opplever triste tankar, motlaushet, belastningar, søvnproblem, angst eller depresjon av mild til moderat grad. Hos oss lærer du verktøy og teknikkar for å mestre vanskane dine. Vi er eit korttidstilbod som har som mål om å tilby rask hjelp slik at problema ikkje vidareutviklar seg
 2. Tilbudet passer ikke dersom du har behov for akutt helsehjelp eller har alvorlig psykisk lidelse. Målet med Rask Psykisk Helsehjelp er å komme tidlig til, for å kunne forebygge mer alvorlige lidelser, forebygge langtidssykefravær fra utdanning eller arbeidsliv, og å redusere opplevde livsbelastninger over tid
 3. Send e-post til: Rask Psykisk Helsehjelp Vi trenger kun navnet ditt og telefonnummeret ditt. Vi ønsker ingen sensitive opplysninger i e-posten. Avtaler må gjøres på telefon. Telefon: 489 97 058. Telefontid hver arbeidsdag i tidsrommet 12.00 - 13.00. Tilbudet er gratis, og du kan selv ta kontakt med Rask psykisk helsehjelp
 4. Rask psykisk helsehjelp. Vi har et lavterskeltilbud til personer over 16 år med lett til moderat angst- og depresjonssymptomer, samt søvnproblemer. Tilbudet blir gitt som nettbasert selvhjelp med veiledning og/eller samtalebehandling med bruk av kognitiv terapi som metode
 5. Rask psykisk helsehjelp Bardu, Bardu. 124 likes · 13 talking about this. Rask psykisk helsehjelp er et kommunalt tjenestetilbud for voksne (over 16 år)..

Rask psykisk helsehjelp - Psykisk helse - Oslo kommun

Akutt psykisk krise . Fastlege, kontaktinformasjon til legevakten og Follo akutteam. Rask psykisk helsehjelp . Tilbud til innbyggere over 16 år med milde til moderate psykiske plager eller begynnende rusproblemer. Psykisk helsehjelp . Tjenester for mennesker med funksjonstap på grunn av psykiske helseutfordringer. Praktisk veiledning og. Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til deg som sliter med lette til moderate angst, depresjons- eller rusproblemer, og/eller søvnproblemer. Behandlingen består av individuelle samtaler, veiledet selvhjelp eller gruppekurs. Tilbudet er gratis. Vi er en tjeneste for innbyggere over 16 år i Åfjord, Ørland, Bugn, Roan og Indre Fosen Rask psykisk Helsehjelp (RPH) ble etablert som et pilotforsøk i 2012. Pilotforsøket ble evaluert av Folkehelseinstituttet, og evalueringen viste at RPH fungerer etter målsetningen om å være et lavterskeltilbud som øker tilgangen på evidensbasert behandling. Evalueringsrapporten er tilgjengelig her (fhi.no) Som et forebyggende smitteverntiltak under Corona-pandemien så har Psykisk helse barn og unge bestemt at alle avtaler avlyses inntil videre. Vi tar kontakt med dere når situasjonen er mer avklart og tjenesten er tilbake i ordinær drift. Tjenesten kommer til å ha bemannet telefontid fra kl 11:00 - 13:00 hver dag

Rask psykisk helsehjelp Til personer over 16 år med symptomer på angst og depresjon av lett til moderat grad, samt søvnvansker. Psykososialt kriseteam Ved alvorlige hendelser, som ulykker, kan psykososialt kriseteam hjelpe. Hasjavvenningstilbud. BEKYMRET: Oddvar Thorbjørnsen Faltin hos pasient- og brukerombudet mener det er dramatisk for psykisk syke i Bærum at kommunen ikke kan iverksette tiltak på grunn av kapasitetsproblemer. 14 personer med krav på psykisk helsehjelp fra Bærum kommune sto på venteliste da Pasientombudet reagerte Den vanligste måten å få en slik tilgangskode er via helsetjenester som kjøper pakker med tilganger og tilbyr dem videre til sine brukere. På denne måten får mange kode gratis når de henvender seg til lavterskeltilbud i Norge som rask psykisk helsehjelp, kommunehelsetjenester, studentsamskipnader, fastlege eller andre psykiske. Hjelptilhjelp.no er en av Norges mest besøkte nettsider om psykisk helse. Målsetningen med nettsiden er å gjøre det enklere å lete etter psykisk hjelp, og å spre nyttig informasjon om psykiske vansker og tilgrensende områder.. Du kan kontakte oss her.Følg oss på gjerne på Facebook

BÆRUM KOMMUNE RASK PSYKISK HELSEHJELP. Organisasjonsnummer: 974552884. Om bedriften 12 ansatte Bedrift underlagt BÆRUM KOMMUNE HELSE OG SOSIAL. Forretningsadresse Malmskriverveien 35 1337 SANDVIKA Viken Kontaktinformasjon. Tlf: 67504372. Henvendelser om læreplasser skal gå til opplæringskontoret hvis bedriften er medlem NB! Henvendelser til Rask psykisk helsehjelp og Frisklivssenteret skal IKKE sendes på sms. RPH kontaktes på telefon 67504179, eller send mail til raskpsykiskhelsehjelp@baerum.kommune.no, Frisklivssenteret kontaktes på 97402798. Avbestille time, eller endre timeavtale for fastlegepasiente Rask psykisk helsehjelp. Rask psykisk helsehjelp er et kommunalt lavterskeltilbud for voksne over 18 år (over 16 år i enkelte kommuner) med ulike typer angst og milde og moderate problemer med depresjon - eventuelt med søvnproblemer og begynnende rusmiddelproblemer i tillegg. Tjenesten er gratis og gir direkte hjelp uten henvisning fra lege Rask Psykisk Helsehjelp- kontaktskjema Ønsker du kontakt med rask psykisk helsehjelp? Du kan be fastlegen sende en henvisning, ringe oss på . 90 40 95 57. eller sende oss dette kontaktskjemaet: Rask Psykisk Helsehjelp, Postboks 583, 4305 Sandnes - Merk Konvolutten «Rask Psykisk Helsehjelp» Fornavn Etternav Rask psykisk helsehjelp er korttids behandlingstilbud i kommunene rettet mot personer fra 16 år og oppover med mild eller moderate plager knyttet til depresjon, angst, søvn og stress. Tilbudet skal være lett tilgjengelig og gratis

Rask psykisk helsehjelp - NAPHA Nasjonalt kompetansesenter

 1. Kognitiv terapeut i Rask Psykisk Helsehjelp Bærum kommune. Kognitiv terapi for rask psykisk helsehjelp. 2018 - 2019. Vestre Viken HF Etterutdanning for helsepersonell i kommunal og spesialisthelsetjenesten. 2015 - 2016
 2. Psykisk helsehjelp. Sist oppdatert: 09.10.2019; Innhold. Del. Facebook Twitter LinkedIn Epost. Innhold. Det psykiske helsearbeidet i kommunen skal bidra til å fremme selvstendighet og tilhørighet hos mennesker med psykiske vansker eller lidelser. Det skal styrke deres evne til å mestre eget liv
 3. Bærum DPS: - Dr Høstvei 35 . Asker DPS: - Skysstasjonen 11B, Asker. Pasientene som søkes til behandlingen har rett til nødvendig helsehjelp angitt i pasient- og brukerrettighetsloven, Ved skulderlidelser tilbys pasientene rask utredning ved spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering,.
 4. Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til innbyggere over 16 år, som opplever milde til moderate psykiske plager eller begynnende rusproblemer. Kontakt oss . Rask psykisk helsehjelp. Telefon: 90 77 11 66 . Telefontid: Hverdager kl. 09-12 og 13-15. Du trenger ikke henvisning fra lege
 5. Forebyggende psykisk helsetjeneste for voksne (FPHV) Lørenskog kommune har et lavterskeltilbud for voksne innbyggere (over 18 år) med psykiske helseplager. Psykologtilbudet vil i hovedsak være et korttidstilbud (vanligvis 1-5 samtaler) med rådgivning og psykologisk veiledning
 6. I Rask psykisk helsehjelp deltar du aktivt i behandlingsprosessen. Dersom du er i målgruppen vil du få tilbud om assistert selvhjelp, kurs eller samtale. Rask har som mål og hjelpe flest mulig, så tidllig som mulig. Angst og depresjon er en av de vanligste lidelsene i befolkningen og en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet

Rask psykisk helsehjelp - Ålesund kommun

 1. Ved behov for akutt psykisk helsehjelp ta kontakt med fastlege/legevakt tlf 116 117/Ambulanse 113. Ansatte i Rask psykisk helsehjelp (RPH): Berit Nøvik, kognitiv terapeut/psykiatrisk sykepleier (kontor i Kirkegata 11) Helmer Engen, spesialsykepleier m/5-årig utdanning (kontor i Kirkegata 11
 2. Avdeling rask psykisk helsehjelp og aktivitet. Ring oss på telefonnummer 902 96 106. Du kan også besøke oss i Julie Eges gate 6, 4. etasje eller send en e-post til infohjelp@sandnes.kommune.no. Avdeling psykisk helse. Ring oss på telefonnummer 976 18 271. Avdelingen drifter botilbudene Langgata 94 og Håholen 18
 3. veien 4 Postboks 220 Skøyen, 0213 Oslo 0483 Oslo. Nyheter. Presse. Abonnere på innhold. Ledige stillinger. Konferanser og kurs. Høringer. Personvernerklæring. Facebook

Rask psykisk helsehjelp - Fredrikstad kommun

Psykisk helsehjelp til barn og ungdom Sist oppdatert: 04.02.2020 Alle barn og unge i Asker kan få oppfølging fra helsestasjonen , skolehelsetjenesten eller helsestasjon for ungdom ved psykiske helseplager Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til alle de som sliter med depresjon og / eller angstlidelser av lett til moderat grad. Eventuelt med søvnproblemer i tillegg. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser. Angst og depresjon er en vesentlig årsak til sykefravær og redusert livskvalitet

BKLEGE

Kristiansand kommune - Rask psykisk helsehjelp

 1. Rask psykisk helsehjelp. Har du behov for å snakke med noen om hvordan håndtere økt bekymring og angst knyttet til Koronaepidemien? Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for personer fra 16 år og oppover. Telefonen er bemannet alle hverdager kl. 09:00-12:00. Telefonnummer 959 07 800. Informasjonstelefonen til Folkehelseinstitutte
 2. Frisklivssenteret og Rask psykisk helsehjelp skal i anledning verdensdagen for psykisk helse stå på stand på morgenen den 10.10. Vi deler ut kaffe, materiell og informasjon. Det foregår flere aktiviteter i Bærum kommune denne dagen, med blant annet foredrag på Bekkestua bibliotek som vi er med å arrangerer litt senere på dagen
 3. Akutt psykisk helsehjelp. Dersom du trenger øyeblikkelig hjelp ta kontakt med din fastlege eller legevakt. som yter rask, tidsavgrenset hjelp og skal bistå pasienter, pårørende og andre i håndtering av akutte psykiatriske saker. Der trenger du ikke lege henvisning
 4. Rask psykisk helsehjelp; Fritidskontakt (støttekontakt) Tjeneste- og koordineringskontoret; Individuell plan; Søk helse- og omsorgstjenester; Informasjon om koronavirus; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Sentralbord: 51 65 33 00 (man-fre: 8.00-15.30) Finn.
 5. utter. Omfanget av samtaleterapien er fra 2 til 10 terapitimer. Terapi som samarbeid. Terapi er et samarbeidsprosjekt mellom du som deltaker og terapeut. Ditt engasjement og involvering i forhold til ditt eget endringsarbeid,.

Rask psykisk helsehjelp Drammen kommun

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om psykisk helsehjelp, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det (f.eks. fastlege, pårørende etc.). Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha din fullmakt. Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester. Søknaden sender du til: Porsgrunn kommune BÆRUM KOMMUNE RASK PSYKISK HELSEHJELP. Organisasjonsnummer: 974552884. Om bedriften 12 ansatte Bedrift underlagt BÆRUM KOMMUNE HELSE OG SOSIAL. Forretningsadresse Malmskriverveien 35 1337 SANDVIKA Viken Kontaktinformasjon. Tlf: 67504372 Rask psykisk helsehjelp er et tilbud for voksne over 18 år med depresjon og angstlidelser av mild til moderat grad, eventuelt med søvnproblemer i tillegg.Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser. Det er også foreløpig forbeholdt innbyggerne i Modum kommune Psykisk helsehjelp. Familie, barn og ungdom gir følgende tjenester: . Støttesamtaler; PMTO-veiledning; Familieveiledning; Unge voksne, gir følgende tjenester til ungdom og unge voksne i alderen 18-30 år: . Støttesamtaler; Psykisk helse og rustjeneste voksne gir følgende tjenester til personer over 30 år: . Individuell oppfølging og behandlin

Rask psykisk helsehjelp er et korttids lavterskeltilbud til deg over 16 år i Namsos kommune som ønsker hjelp for lettere former for angst og depresjons plager, søvnproblemer eller begynnende rusproblem ; Når du tar kontakt vil du få tilbud om å gå på mestringskurs RANDABERG/ØYGARDEN (TV 2): Takket være tilbudet «rask psykisk helsehjelp» karret Henry Thrane (53) seg tilbake til livet. Seks av ti blir friske av denne behandlingen - men bare halvparten av. Rask psykisk helsehjelp. Rask psykisk helsehjelp; Materiell til selvhjelp; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Skriv til oss. Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde. Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 221 967 Kontonr. 1506 28 95125 Kommunenr. 1506. Personvern og. Bærum; Helse; Ulykker og hendelser; Vi trenger Rask Psykisk Helsehjelp. Debatt. Kompetanse og kapasitet til å gi riktig behandling. Debatt Premiumartikkel. Et løft for psykisk helse. Debatt. Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad Ansvarlig redaktør og administrerende direktør: Kjersti Sortlan

Video: Rask psykisk helsehjelp - Molde kommun

Skien kommune - Psykisk helse og livsmestrin

 1. Rus og- psykisk helsetjeneste er et gratis helsetilbud til alle i Brønnøy kommune, både for barn, ungdom og voksne. Vårt oppdrag er å fremme psykisk helse. Rus- og psykisk helsetjeneste er en del av Brønnøy kommunes barne- og familiesenter.Har du eller noen du kjenner en utfordring eller et spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt
 2. Epost: rask.psykisk.helsehjelp@nittedal.kommune.no . NB! For akutt psykisk helsehjelp, ta kontakt med legevakten eller din fastlege. Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym, og de har taushetsplikt. Telefon 116 123. Om RP
 3. Rask psykisk helsehjelp. Du har også mulighet til å kontakte rask psykisk helsehjelp. Dette er et tilbud til deg over 16 år, som har lette til moderate plager med ulike angstformer, depresjon, søvnvansker og/eller begynnende rusproblematikk. Tilbudet er gratis, og du trenger ingen henvisning fra lege
 4. Rask psykisk helsehjelp baserer i all hovedsak sine tilbud på kognitiv atferdsterapi. Vi tilbyr kurs, ulike typer veiledet selvhjelp samt individuell terapi. Rask psykisk helsehjelp bruker FIT (Feedback Informed Treatment) som tilbakemeldingsverktøy. Teamet i Rask psykisk helsehjelp består i dag av 2 kognitive terapeuter og en psykolog
 5. Skriv til oss. Molde kommune Rådhusplassen 1 6413 Molde. Send e-post. Organisasjonsnummer: 921 221 967 Kontonr. 1506 28 95125 Kommunenr. 1506. Personvern og informasjonskapsle
 6. Psykisk helsehjelp for barn og unge. Får du hjelp tidlig, er sjansen større for at du raskere blir bedre. Ta kontakt med psykisk helsehjelp i kommunen, skolehelsetjenesten eller fastlegen din. De kan hjelpe deg. Innhold. Psykisk helsehjelp i skolehelsetjenesten Psykisk helsehjelp hos fastlegen di

Sosial angst - selvhjelurs. Kognitiv terapi er effektiv behandling ved sosial angst. Her kan du ta et gratis selvhjelurs som er utviklet av psykolog Magnus Nordmo Bærum Kommune Rask Psykisk Helsehjelp har besøksadresse Anthon Walles Vei 37, 1337 Sandvika (Bærum, Viken - tidl. Akershus). Selskapets firmanavn i Brønnøysundregisteret er Bærum kommune Rask Psykisk Helsehjelp. Det er registrert 12 ansatt(e) i bedriften.<br/><br/>Få tilsendt kontaktopplysninger, kart og veibeskrivelse for Bærum kommune Rask Psykisk Helsehjelp gratis til din mobil.

Rask Psykisk Helsehjelp. Rask psykisk helsehjelp er en del av avdeling Bærum helse og friskliv, men holder til i Sandvika, i Løkketangen 10 B. RPH tilbyr forebyggende psykiske helsetjenester for deg som har lettere plager som stress, engstelse, nedstemthet, søvnproblemer, sorg, alkoholoverforbruk med mere Vestvågøy kommune har sammen med Flakstad og Moskenes kommune mottatt tilskuddsmilder fra Helsedirektoratet for å opprette tilbudet Rask psykisk helsehjelp.Rask psykisk helsehjelp er et lavterskel, lett tilgjengelig, kortvarig behandlingstilbud for mild og moderat angst og depresjon. Tilbudet er under etablering og vil starte opp høsten 2020

bÆrum kommune rask psykisk helsehjelp. bÆrum kommune rehabilitering. bÆrum kommune rehabilitering administrasjon. bÆrum kommune rudsdalen boliger. bÆrum kommune rustjenesten. bÆrum kommune rØdskiferveien boliger. bÆrum kommune skogveien boliger. bÆrum kommune slependveien boliger I vår kommune kan følgende virksomheter kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus: Helsetjenesten for barn og unge: 32 22 77 30 / 945 00 400; Vedtakskontoret: 32 22 02 82; Ring eller send mail til 0-26 ved behov for samarbeid om Helsehjelp til barn og unge Målet med Rask psykisk helsehjelp er å gi deg et tilbud innen to uker slik at problemene ikke utvikler seg. Tilbudet er for voksne over 16 år med depresjon, angstlidelser eller søvnvansker av mild til moderat grad. Tilbudet omfatter ikke akutte eller tunge psykiske lidelser. Det er for innbyggere Harstad kommune Rask Psykisk Helsehjelp (RPH) er et pilotprosjekt satt i gang i 2012 av Helsedirektoratet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, med mål om å øke tilgangen til evidensbasert behandling for voksne med angstlidelser og lettere- til moderate nivåer av depresjon

Rask psykisk helsehjelp - Kurs våren 2020 Rask psykisk helse Rask psykisk helse Mestring av depresjon, stress og belastning Frisk pus Psykisk helse og rus; Rask psykisk helsehjelp; Materiell til selvhjelp; Depresjon; Depresjon - arbeidsbok til veiledet selvhjelp. Depresjon - arbeidsbok til veiledet selvhjelp. Her finner du hele arbeidsboken, delt opp i hver enkelt modul. Arbeidsboken vi har laget er ment å bli brukt i kombinasjon med veiledet selvhjelp Rask psykisk helsehjelp E-post . Telefon 479 06 615. Du kan når som helst sende oss e-post på med din kontaktinformasjon, så ringer vi deg opp igjen. Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post. Åpningstider. Tirsdag, onsdag, torsdag: 08.00 - 15.00. Adresse . Rauma.

Psykisk helse - Hustadvika kommun

Psykisk helse og mestring er et gratis lavterskeltilbud innen psykisk helse og avhengighet, til alle mellom 16 og 100 år. Vi er et tverrfaglig team som tilbyr kartlegging, utredning, diagnostisering, og behandling av milde og moderate psykiske lidelser og avhengighet. Vi tilbyr også internettbasert selvhjelp, med personlig oppfølging og en rekke kurs innen psykisk helse LPP-Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse. Hjelp til selvhjelp. Rådet for psykisk helse. Helsebiblioteket. Kontakt oss. Du kan ta direkte kontakt med oss på vår felles vakttelefon for psykisk helse og rustjenester . 400 27 390 hverdager mellom 8:00 og 15:30. Send søkna Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie i Rask psykisk helsehjelp, Trondheim kommune Trondheim-området, Norge 81 forbindelser. Psykiatrisk sykepleier/case manager ved Bærum DPS Poliklinikk 1, FACT team, Sandvika, Vestre Viken HF. Gunhild Odland. Gunhild Odlan

Psykisk helse og rustjenesten tilbyr individuelle samtaler, oppfølging, veiledning og legger vekt på livskvaliteter som; egenmestring, meningsfull hverdag med aktiviet/arbeid, bolig, helse, nettverk og trygghet Rask psykisk helsehjelp er et tilbud til innbyggere over 18 år med mild til moderat angst og/eller depresjon og søvnproblemer. Målet er å gi hjelp til å mestre hverdagen uten lang ventetid, slik at problemene ikke utvikler seg. Det kreves ikke henvisning fra lege. - Vi har sett en økning i etterspørselen etter lavterskeltilbudet rask psykisk helsehjelp [ Rask psykisk helsehjelp - Notodden, Notodden, Norway. 378 likes · 4 talking about this. Rask psykisk helsehjelp er et behandlingstilbud til deg over 16 år i Notodden kommune, med mild til moderat.. Rask psykisk helsehjelp; Habiliteringsteam autisme; Oppsøkande teneste psykisk helse/Rop; Krisesenter; Pakkeforløp psykisk helse og rus; Fann du det du leita etter? Ja Nei Kommentar : Innbyggartorg. Telefon 70 16 20 00. Opningstider Sentralbord Måndag - fredag kl. 08. Rask psykisk helsehjelp er et lavterkseltilbud til voksne og unge over 16 år med mild til moderat depresjon og/eller angstproblemer. Telefon: 32 74 94 40 Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10.00 - 14.00. Les mer om tilbudet i brosjyren: Trykk he

Rask psykisk helsehjelp - Bydel Østensjø - Rask psykisk

Bruk dette skjemaet for å søke om psykisk helsehjelp og rusproblematikk. (PDF, 128 kB) Ved lettere til moderat angst, depresjon, søvnproblematikk trenger du ikke søke. Da kan du ta direkte kontakt med oss. For mer informasjon se: Mer om tilbudet rask psykisk helsehjelp finner du her Rask psykisk helsehjelp - Ålesund, Ålesund, Norway. 611 likes. Få tips som kan være nyttige for din psykiske helse. Følg med på tilbudene fra Rask psykisk helse i Ålesund kommune Rask psykisk helsehjelp; Kurs; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Kontakt nettansvarlig: webadmin@nesodden.kommune.no. Rask psykisk helsehjelp; Fann du det du leita etter? Ja Nei Kommentar : Giske kommune i sosiale medier. Følg oss på Facebook; Følg oss på Instagram; Følg oss på Twitter; Følg oss på YouTube; Følg oss på Flickr; Kontaktinformasjon. Telefon sentralbord: 70 18 80. I 2017 startet et behandlingstilbud: Rask psykisk helsehjelp (RPH). Med oppstart og lønnsmidler fra Helsedirektoratet frem til 2021. I Asker har denne behandlingen blitt gitt av ressurs- og mestringsenheten. Behandlingstilbudet gis til personer over 18 år med mild til moderat angst, depresjon, begynnende rusproblemer og søvnvansker

Psykisk helse og rus Asker kommun

helseteam, psykisk helsehjelp, lavterskel, lågterskel, rusomsorg, psykososialt, kriseteam Rask psykisk helsehjelp - unge/vaksne. Evy J. H. Kjønø Mob. 40 41 91 93. Margun Susort Mob. 93 21 66 02. Kontakt oss. Avdelingsleiar Gunn-Marit Lygre Tlf. 52 75 70 00 / 93 21 66 7 Utprøving av Rask psykisk helsehjelp (IAPT) i Norge. Utprøving av Rask psykisk helsehjelp (IAPT) i Norge. Helsedirektoratet har startet pilotprosjektet «Rask psykisk helsehjelp « for å prøve ut en norsk versjon av det engelske behandlingsmetodikken IAPT (Improving Access to Psychological Therapies). 12 norske kommuner deltar i prosjektet fra 2013.5 nye kommuner er kommet med fra 201

Rask psykisk helsehjelp - Sola kommun

Rask psykisk helsehjelp. Skriv ut; Del på Facebook; Del på Twitter; Tips en venn; Fant du det du lette etter? Ja Nei Kommentar : Skriv til oss. Meld feil. Send e-post. Besøk oss. RAUMA RÅDHUS. Vollan 8A 6300 Åndalsnes. Vis i kart. Snakk med oss. Servicetorget. Man - fre: 10.00 - 14. - Vi gir rask psykisk helsehjelp til mennesker over 18 år som har lettere vansker relatert til angst, depresjon og søvn sier psykolog Kristine Marit Berg. Psykiske problemer er den vanligste årsaken til redusert arbeidsevne, sykefravær og uføretrygd. Losen samarbeider godt med fastleger og spesialisthelsetjenesten Tjenesten skal være et lett tilgjengelig lavterskeltilbud og bidra til rask psykisk helsehjelp. Det er ikke krav om henvisning for denne tjenesten. Egenandel på kursene, ellers er tjenesten gratis. Åpningstid: mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30. Timebestilling. Telefon: 52 74 40 76

Rask Psykisk Helsehjelp, Molde kommune. E-post. Naas, Ragnhild (Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie) Rask psykisk helsehjelp, Molde kommune Hjemmeside. Sunde, Steinar (psykologspes.) Familievernkontoret i Molde. Strandgt. 3, 6412 Molde. E-post. Westad, Yngvill Ane Stokke (psykolog) Molde poliklinikk. Psykisk helsevern for voksne. Tlf. 71. Rask psykisk helsehjelp Søknadsfrist: 20. februar 2020 (utløpt) Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs Søknadsfrist: 17. april 2020 (utløpt) Bruker- og pårørendearbeid.

Avdeling for psykisk helse- og rusarbeid. Kontortid: Man - fred kl 08.00 -15.00 Du finner oss ved Bjugn Helsesenter. Du trenger ingen henvisning fra lege, alle kan ta kontakt ved behov. Se telefonnumre til høyre. Mer informasjon finner du også til høyre, blant annet om hvordan du eller noen du kjenner kan få rask psykisk helsehjelp her. Bærum Kommune Rask Psykisk Helsehjelp - MEDISINSKE KLINIKKER, Sandvika, 1337, Malmskriverveien 35, TLF: 31288..., Norge, På denne siden : Bærum Kommune Rask Psykisk Helsehjelp, NO10028974 Rask psykisk helsehjelp Tromsø tilbyr snart behandling via Skype Rask psykisk helsehjelp Tromsø tilbyr snart behandling via Skype-Verktøyet har blitt etterspurt av våre pasienter, og vi ser stor verdi i å kunne jobbe på denne måten, sier Linda Johannessen og Kristine Berg, som jobber i teamet Kommunen tilbyr psykisk helsehjelp til barn, voksne og pårørende. Hvis du har opplevd noe traumatisk, sorg eller overgrep eller hvis du har det vondt og er deprimert kan du få hjelp gjennom kommunens helsetjeneste. Du kan ta kontakt gjennom legevakten, fastlegen, helsestasjonen eller fra kommunens nettside. Mer om tjenester

 • Kristin lavransdatter musikal.
 • Elko bevegelsessensor 360.
 • Vanessa hegelmaier agentur.
 • Eiendomsmegler rakkestad.
 • Ostetype fra frankrike.
 • Kjøpe neo.
 • Startbatteri båt.
 • Fenolftalein wikipedia.
 • Babybörse kiel 2018.
 • Hormonplitor på bröstet.
 • Perifere luftveier.
 • Schöne osterferien bilder.
 • Slått hodet neseblod.
 • Julekonserter med ole edvard antonsen 2017.
 • Utleiemegler lønn.
 • Bruk av motorsag arbeidstilsynet.
 • We love the 2000 bergen.
 • Reseptivt språk definisjon.
 • Hr3 stauinfo.
 • Hallo på polsk.
 • Dugnad fredrikstad.
 • Verdensteater anmeldelse.
 • Best video camera app android.
 • Fitness blogger i norge.
 • Hytte nerskogen til salgs.
 • 3/16 to mm.
 • Ledsna texter om livet.
 • Gul jakke herre.
 • Agorafobi ilaçları.
 • Zara dekoracje.
 • Vinyl klikkgulv.
 • Scharlach neugeborene ansteckend.
 • Jimmy tatro vine.
 • Hva skal barnet hete app.
 • Ferris bueller's day off.
 • Trout norsk.
 • Døgnåpen veterinær akershus.
 • Dødsannonser bt.
 • Bluetooth several devices.
 • Maine usa karte.
 • Deepwater horizon movie.