Home

Nøkkeltall for norsk turisme 2021

2017 ble nok et rekordår for norsk reiseliv, men veksten fordelte seg ikke likt utover året, ei utover landet Turisme gir økt velstand, økonomisk vekst og sysselsetting verden over, men de økonomiske fordelene av turisme er ikke likt fordelt. Ei heller i Norge. Tradisjonelt er reiselivsnæringe Nøkkeltall for norsk turisme 2018. NY! Hvert år publiserer Innovasjon Norge brosjyren Nøkkeltall for norsk turisme. Nå er brosjyren om 2018 klar. Det meste av datagrunnlaget i Nøkkeltall-brosjyren er hentet fra undersøkelser Innovasjon Norge selv gjennomfører, slik som Nøkkeltall for norsk reiseliv Norsk reiseliv fortsetter å vokse og styrke sin rolle som en viktig jobbskaper. I 2017 var reiseliv den næringen med nest høyest vekst i sysselsettingen Nøkkeltall for norsk turisme 2018 - Innovasjon Norge - Samlet turistkonsum er beregnet til 176,6 milliarder, hvorav 52,6 milliarder er fra utenlandske besøkende Nøkkeltall for norsk turisme 2016 Innovasjon Rapport Norge. 2 Foto cover: Grünerløkka, Oslo ninadi/Foap Nøkkeltall for norsk turismeRekordår for FN har erklært 2017 som «International Year of Sustainable Tourism for Development»

Satellittregnskap for turisme Publisert 21. april 2020; 2016 2017 2018 1; 1 Foreløpige tall: Samlet turistkonsum i Norge. Mill. kr: 170 002: 176 306: 186 308: Utlendingers turistkonsum som andel av samlet turistkonsum i Norge Nøkkeltall for norsk turisme 2013. Et naturlig utgangspunkt for fremtidig vekst Reiselivsåret 2013 endte med en total nedgang i hotellgjestedøgn på minus en prosent sammenlignet med 2012. Det norske markedet endte med en nedgang på en prosent, mens det var en nullvekst fr Statistikknett gir deg regionale nøkkeltall, benchmarking og statusanalyser for reiselivsnæringen. Sjekk status og utvikling i egen region. Gjør sammenlikninger med regionale konkurrenter Innholdet bygger på den offisielle statistikken fra Statistisk sentralbyrå norsk reiselivsbransje pÅ rett vei 4 1. nØkkeltall 6 2. internasjonal turisme og norges markedsandel 13 3. det norske reiselivsÅret 19 4. ferie- og fritidsreisende, sommersesongen 2014 26 5. cruiseturisme 39 6. nordmenn pÅ ferie 45 7. kongress 48 8. kort om innovasjon norge 50 9. definisjoner 50 utgiver: innovasjon norge issn 1894-059

 1. Tallet for utenlandspassasjerer på Oslo Lufthavn Gardermoen økte 9 prosent fra 2016 til 2017, mens innenlandspassasjerer gikk opp 4 prosent. Verdiskaping og sysselsatte i reiselivsnæringen. Tall fra SSBs Satellittregnskap for turisme viser at samlet turistkonsum endte på̊ 170 milliarder kroner i 2016
 2. Norsk reiseliv står for en verdiskaping på 114 milliarder og sysselsetter Nøkkeltall for norsk reiseliv NHO Reiseliv. Loading Video 153 Bli bedre til å snakke norsk :) - Duration:.
 3. Norsk reiseliv er en bransje i vekst. Norsk reiseliv omsetter for nesten 100 milliarder i året og sysselsetter 157 000 personer. Les mer her: www.nhoreiseliv..
 4. Innovasjon Norge skal bidra til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse. Se våre krisetiltak. Vi justerer våre tilbud for å møte endrede behov i næringslivet som følge av koronapandemien. Slik påvirker korona verdensmarkedet
 5. 25. april 2017 kl. 18.38. Nordmenn er med andre ord den klart største inntektskilden for norske turistbedrifter. Nesten 26 milliarder brukte vi på turisme i eget land i 2016
 6. Nøkkeltall for norsk turisme 2012. Tøffe tider krever hardt og målrettet arbeid Reiselivsåret 2013 kommer til å bli nok et utfordrende år for norsk reiselivsnæring. Med en vedvarende økonomisk nedgang i Europa og en sterk norsk kronekurs, er prisnivået her til lands et tilbake
 7. Norsk reiseliv i regionalt perspektiv : Regionale Startsider: Statistikknett.no: Nord-Norge: Fjord Norge: Hotellovernattinger etter formålet med oppholdet. Valgt region og valgt måned. 2018 og 2017. Region : Marked : Antall overnattinger : Endring 2018/2017 : Markedsandel % Betyd ning 2018*) Prosent : Nøkkeltall. Endring fra 2017 til.

FORORD - RAPPORT OM NØKKELTALL 2018 RAPPORTEN . Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har utarbeidet rapporten Nøkkeltall 2018 som del to av spillemiddelrapporteringen. Nøkkeltallsrapporten har som mål å gi en samlet oversikt ove r sentrale data for norsk idrett, oppdatert pr. 31. desember 2018 «Nøkkeltall fra norsk havbruksnæring» gir kortfattet informasjon om norsk havbruksnæring. Inneholder informasjon om antall tillatelser, sysselsetting, salg, beholdning, tap i produksjonen, eksport med mer Med basis i Statistisk sentralbyrås satellittregnskap for turisme belyses i kapittel 6 turismens betydning for norsk økonomi. Disse beregningene viser at reiselivets betydning for norsk økonomi (andel av bruttonasjonalprodukt, BNP) er 3,3 prosent for året 2009

Finans Norge Statistikk Skadeforsikring Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring 2017 Markeds- og premiestatistikk. Markeds- og premiestatistikk. Skadeforsikring betyr her forsikring av landbasert virksomhet for norske forsikringstakere. Maritim sektor, offshore og luftfart er unntatt I Norge står reiselivsnæringene for ca. 4 % av bruttonasjonalproduktet og skaper årlig verdier for nærmere 70 milliarder kroner (bruttoprodukt). Totalt sysselsetter reiselivsnæringene om lag 150 000 personer. Mange er deltidsansatte, og omregnet til normalårsverk utgjør dette ca. 126 000 årsverk (2003). Næringene er særlig viktige for sysselsettingen i distriktene, og i enkelte. NØKKELTALL FOR GJENVINNINGSINDUSTRIEN. Fakta om gjenvinningsbransjen i Norge (1) Omsetning (2017) Antall sysselsatte (2017) Innsamling av avfall 16,6 mrd. 7255 Behandling og disponering av avfall 3,6 mrd. 1303 • Norsk Industri tilbyr kurs for rundt 30 ulike fagbrev I 2016 var det 1,24 milliarder turistankomster i verden, som er 46 millioner flere reisende enn året før. Dette bidrar til økonomisk vekst og nye arbeidsplasser, hvorav tall fra World Travel & Tourism Council viser at hver femte nye jobb i verden er innen turisme. Norge tar også sin del av utviklingen. Hvert år presenterer [

Video: Nøkkeltall for norsk turisme 2018 - Norwa

Nøkkeltall for norsk reiseli

Dette er en økning på̊ 1,5 prosent fra 2017. Norske gjestedøgn endte på̊ 23,7 millioner gjestedøgn som er en økning på̊ 1,4 prosent, Reiseliv i tall og fakta. Totalt var det 1,32 milliarder internasjonale turistankomster i verden i 2017. viser siste oppdatering av SSBs satellittregnskap for turisme Norsk Prisbok i lomma... så klart Norsk Prisbok app finnes for Android telefoner og nettbrett, iPhone og iPad. Søk på Norsk Prisbok i Google Play eller Appstore. Et par klikk så har du full tilgang uansett hvor du er - uten ekstra kostnad For å understøtte lik tilgang til makroøkonomiske tall som kan være markedssensitive, offentliggjøres enkelte nøkkeltall før fremleggelse av statsbudsjettet kl. 10:00 Presenting the key figures from our latest annual financial resul Norsk genressurssenter har et spesielt ansvar for å overvåke og rapportere på status for de bevaringsverdige genressursene for planter, husdyr og skogtrær. Den årlige rapporten Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter er et viktig bidrag i dette arbeidet

Nøkkeltall for norsk turisme 2018 - Innovasjon Norge

Ein rykande fersk 'Nøkkeltall for norsk turisme 2017' kan frå i dag bestillast som brosjyre eller lastast ned som pdf. Med nøkkeltalsbrosjyra gir Innovasjon Norge ei enkel innføring i dei.. Få oversikt over regnskapstall, offisielle roller, aksjonærer, adresser m.m. for alle bedrifter som leverer årsregnskap til Brønnøysundregistrene Ein rykande fersk 'Nøkkeltall for norsk turisme 2017' kan frå i dag bestillast som brosjyre eller lastast ned som pdf. Med nøkkeltalsbrosjyra gir Innovasjon Norge ei enkel innføring i dei..

Satellittregnskap for turisme , 2017-2018 - SS

Nøkkeltall for norsk turisme 2018

Statistikknett Reiseliv

 1. Hjem › Bærekraft › Bærekraftrapport 2017 › Annet › Nøkkeltall . For beregning av tallene til 2017 Bærekraftrapporten, ble nytt verktøy fra Norsk Industri tatt i bruk. Vi har i ettertid også oppdatert tallene fra 2016, med samme metode for bedre sammenligning
 2. 2 Nøkkeltall Alle banker1. kvartal i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Sparebanker Øvrige banker 2017 2016 2017 2016 2017 2016 Netto renteinntekter 1,56 % 1,49 % 1,66 % 1,59 % 1,51 % 1,44 % Kostnadsprosent eksklusive verdipapirer* 51,41 % 51,58 % 48,92 % 49,29 % 53,03 % 52,74 % Tap på utlån i % av gj.snitt brutto utlån 0,15 % 0,28 % 0,16 % 0,21 % 0,13 % 0,32
 3. Norsk sjømatnæring leverer gode produkter som treffer trendene i samfunnet. Forbrukere verden over ønsker sunn, bærekraftig mat med god smak, og det svarer norsk sjømat ut på en veldig god måte. Både havbruks- og fiskerisektoren har vært med på å bidra til en rekordhøy eksportverdi for 2019

Reiseliv i tall og fakta - Norsk Reiseli

Utvalgte nøkkeltall for institusjonene. Rapport; Dokumentasjon Nøkkeltall for hele sektoren samlet Velg en institusjon over for å se nøkkeltall for en valgt institusjon Dersom rapportering ikke er komplett for en indikator, vil denne indikatoren være tom. Ingen data tilgjengelig Norsk senter for forskningsdata • Personvern. Nøkkeltall cruise 2016-2017 En oversikt over norsk cruisenæring. Cruisenæringen er blitt en stor og viktig del av norsk reiseliv og involverer et stort spekter av aktører fra ulike deler av norsk næringsliv som lostjenester, havner, skips og utflukts agenter,. Nøkkeltall i budsjettet for 2018. Forskjellen skyldes at skatte- og avgiftsinntektene fremdeles er forholdsvis lave som følge av tilbakeslaget i norsk økonomi. En reell vekst i kommunenes samlede inntekter fra 2017 til 2018 på 4,6 milliarder 2018-kroner R APPORT Utvikling i nøkkeltal for nettselskap. Med fokus på nettstruktur. 28. 201

Norsk Epidemiologi 2017; 27 (1-2): 9-12. doi: 10.5324/nje.v27i1-2.2396 9 Fødsler i Norge 1967-2016 - noen nøkkeltall Marta Ebbing Fagdirektør for helseregistre, Folkehelseinstituttet, Berge Netto renteinntekter i norske banker har økt med 1,3 mrd. kroner, tilsvarende 8,6 prosent, sammenlignet med samme periode i 2017. Rentenettoen (netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital) økte fra 1,56 prosent i 1. kvartal 2017 til 1,67 prosent for det første kvartalet i 2018. Nedgangen i bankene Kontakt Telefon: +47 67 57 15 30 E-post: support.prisbok@nois.no Norconsult Informasjonssystemer AS Kjørboveien 29 1337 Sandvik

Statistikk og nøkkeltall for skadeforsikring. Samlet oversikt med de viktigste utviklingstrekkene innen skadeforsikringsområdet. Skadeforsikring betyr her forsikring av landbasert virksomhet for norske forsikringstakere. Maritim sektor, offshore og luftfart er unntatt Juni 2017 signerte norske myndigheter og en samlet matbransje en bransjeavtale om redusert matsvinn. Formålet med avtalen er å halvere matsvinnet i Norge innen 2030, i tråd med FNs bærekraftmål 12.3, men med en utvidet målsetting, der halveringen skal oppnås gjenno Her finner du publikasjoner fra NVE som er eller skal bli tilgjengelige elektronisk. Finn det du leter etter ved å velge mellom år og/eller serietittel i tabellen under. (Alternativt kan du finne dem via bibliotekkatalogen vår, der du kan søke på navn, tittel, emneord osv.

Proff.no gir deg bedriftsinformasjon om Norsk Vannkraft AS. Finn veibeskrivelse, kontaktinfo, regnskapstall, ledelse, styre og eiere og kunngjøringer Republikken Cuba er Karibias største øy og største stat. Den ligger mellom Det karibiske hav, Mexicogolfen og Atlanterhavet.Nord for Cuba ligger USA og Bahamas, i vest Mexico, i syd Caymanøyene og Jamaica og i sydøst Haiti.Landet har et samlet areal på 110 860 km². Hovedstaden er Havanna, som med om lag 2,4 millioner innbyggere er den største byen i Karibia

Norsk Sportsbransjeforening er en interesseorganisasjon for sportsbransjen i Norge. Skiforeningen har gjort det enkelt å laste ned kart over Oslomarka Nøkkeltall i budsjettet for 2017. Regjeringen fører en ansvarlig økonomisk politikk basert på handlingsregelen for bruk av oljeinntekter. Bruken av oljepenger vris i retning av investeringer i kunnskap og infrastruktur, samt skattelettelser som fremmer vekst Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa) Publisert 08.02.2017 Oppdatert 12.02.2019 Her kan du laste ned 2020-profilene for fylker, kommuner og bydeler, tema er oppvekst og levekår for barn og unge. Her kan du laste ned 2020-profilene for fylker. Den beste sjømaten kommer fra Norge. Dette vil Norges sjømatråd at folk i alle verdenshjørner skal tenke - derfor markedsfører Sjømatrådet Norsk Sjømat over hele verden, på vegne av sjømatnæringe Innvandrere og flytting. Netto innenlandsk innflytting - innvandrere og etnisk norske. 2008-2017 Kvinner og menn Kvinner og menn. Antall og andel i alt og i utvalgte aldersgrupper. 2000-2019 Kvinner og menn. Gjennomsnittlig alder og aldersstruktur. 2000-2019 Sivilstand - ekteskap, separasjoner og skilsmisser Innbyggere etter sivilstand. 2000-201

Nøkkeltall for norsk reiseliv - YouTub

 1. Nøkkeltall for norsk turisme 2012 ISSN Forsidefoto: CH - Visitnorway.com Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo Telefon Fak
 2. KPI står for Key Performance Indicators. Det norske begrepet er nøkkeltallsindikatorer, altså definerte nøkkeltall til å måle etter. KPI er et verktøy som brukt på riktig måte vil bidra til at du har bedre kontroll på økonomien i bedriften. Du vet hvor du bør legge energien, og du vil raskt se om dine tiltak gir resultater
 3. ars, Turisme. Norwegian Travel Workshop (NTW) er.
 4. Publisert tirsdag 26. september 2017 uttrykte han bekymring for at nordmenn skulle gjøre seg for avhengig av inntektene fra turismen. Ifølge Hamsun var «turisttrafikken ikke alene en fare, forskning.no er en nettavis med norske og internasjonale forskningsnyheter

Norsk reiseliv i tall 2017 - YouTub

 1. NSD. Harald Hårfagres gate 29. N-5007 Bergen, Norway. Tel +47 55 58 21 17. nsd@nsd.n
 2. Oppdatert 07.06.20. 1 134 130 aktive enheter; 1 233 949 slettede enheter; 91 291 regnskap fra 2019; 343 778 regnskap fra 2018; 1 443 nyregistreringer siste 7 dage
 3. Det legges jevnlig ut tall og rapporter for reiselivsnæringen nasjonalt, regionalt og lokalt. Mye nyttig bransjeinformasjon finner man også her: business.visitnorway.com: overnattingsstatistikk, nøkkeltall om norsk turisme, innbyggerundersøkelsen, reiselivets verdiskaping, reiselivssegmenter, forbrukskalulator, merkevaretracker og prognoser
 4. Bransjeforum for frittstående overnattingsbedrifter. Koronapandemien har store konsekvenser for norske frittstående overnattingsbedrifter. I dette medlemsmøtet får du innblikk i hvordan NHO Reiseliv arbeider politisk på bransjens vegne, og du kan komme med innspill til NHO Reiselivs videre arbeide
 5. NØKKELTALL KEY FIGURES 2017 Treforedlingsindustriens Bransjeforening Norske leveranser/Domestic Deliveries 97 109 99 106 94 Import/Imports 513 525 480 462 447 Import i % av innenlandsk forbruk/Imports in % of Domestic Consumption 81,1 82,8 82,9 81.

Forsiden - Innovasjon Norg

 1. Kronikk: Dette må til for å gjøre norsk reiseliv til en næring i verdensklasse. (2009-2017). Elisabet Ljunggren - Urealistiske forventninger til turisme i norske fjell; forskningspolitikk samfunn om forskning kronikk reise turisme. Barn alvorlig syke med korona i USA
 2. Nøkkeltall fra Norsk genressurssenter 2017 Status for bevaringsverdige husdyr, skogtrær og nytteplante
 3. Sammenlign barnevernstjenestene i de ulike kommunene og bydeler, og se utvikling over tid
 4. Nøkkeltall og utfordringer Grunnlag - kommuneplanen for Røros 2016 - 2028 Samfunnsdel Arealdel 02.03.15 . 2.6 Reiseliv og turisme 9 2.7 Utfordring næring 12 3. Røros i verden (regionalt 6.1 Norsk kulturindeks 27 6.2 Kulturarenaer og møteplasser 28 6.3 Barn, ungdom og.
 5. Norsk identitetsnummer. I Norge krever offentlige myndigheter og andre aktører at du har et norsk identitetsnummer. Du må melde ifra når du flytter. Nøkkeltall for skatteoppgjøret 2017; Nøkkeltall for skatteoppgjøret 2016; Vi bruker cookies. Denne siden bruker cookies
 6. Fakta om nøkkeltall i statsbudsjettet for 2019: * Foreslått oljepengebruk i 2019 (strukturelt oljekorrigert underskudd): 231,2 milliarder kroner. * Uttaksprosent fra oljefondet (Statens pensjonsfond utland): 2,7 prosent * Budsjettets virkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen): 0,0 (nøytral virkning
 7. Nøkkeltall kommunale helse- og omsorgstjenester 2017 og 2018. Nyhet. 28.06.2019 ↓ Vis flere. Statistikk. 24-timers blodtrykksmåling hos fastleger. Allmennlegetjenesten. Legemiddelgjennomgang utført av fastleger. Allmennlegetjenesten. E-konsultasjoner hos fastleger

Turistene la igjen 42,8 milliarder kroner i Norge i fjor

Kronekursen kollapset fra onsdag til torsdag, slik at dollaren og euroen aldri hadde vært dyrere. Etter at Norges Bank annonserte at de vurderer ekstraordinære grep, hentet kronen seg kraftig. Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen. Og det er igjen de tallene i den ferske Basale-rapporten som er gjengitt i tabellen under. Basale hadde sin tilsvarende analyse for ett år siden, og da ble gjennomsnittlige totale eierkostnader i kontorbygg anslått til 191 kroner kvadratmeteren.. Analysen i år bygger på årsregnskapet fra 2015 for 77. Debattinnlegg: Ja til mer forskning på reiseliv og miljø Men hvis Carlo Aall og Eivind Brendehaug vil bidra til mer forskning, må de rette angrepene sine mot myndighetene, departementene og programstyrene i Norges forskningsråd Finn Ungdata-tall fra din kommune og sammenlikn med nasjonale tall

Befolkning > Aldersstruktur > Din Region Modulen viser hvordan aldersstrukturen i befolkningen har utviklet seg siden 2000. Datagrunnlag: SSBs årlige befolkningsstatistikk - som viser folkemengde pr. 1 Kjell Ove Solbakken daglig leder i Norsk Turistutvikling AS sier at Kristiansen vil tilføre selskapet viktig kompetanse i det å gjøre reiselivsproduktet mer attraktivt og synlig i markedet. - Hun vil få et særlig ansvar med å utarbeide attraktive reiseruter for den nasjonale klyngen for campingbedrifter og bistå deltagerbedriftene til å øke attraktiviteten i markedet Norsk vannkraft - nøkkeltall Nedenfor følger noen nøkkeltall, en forklaring av enkelte sentrale begrep og en oversikt over organiseringen og forvaltningen av norsk vannkraft Kilder: OEDs faktahefte 2015 , SSB og NVE

Nøkkeltall for norsk turisme 2012 - Cruise Norway A

Sør-Amerika er en verdensdel på den vestlige halvkule som omfatter den sørligste delen av det amerikanske kontinent. Mesteparten av Sør-Amerika ligger sør for ekvator, og bare en liten del på den nordlige halvkule. Grensen mot Nord-Amerika, og også mot Mellom-Amerika, regnes å gå ved Panamaeidet. Geopolitisk går grensen mellom Colombia og Panama Med en godt tilbakelagt sesong, er det på tide å presentere noen nøkkeltall fra årets sesong.Vi bruker de samme utregningsmodellene hvert år, og på den måten kan vi se om det er noen langsiktige sammenhenger. Mange av disse tallene legger føringer for hvordan vi spår fremtidige sesonger, men heldigvis er naturen såpass uforutsigbar at spådommene ikke alltid slår til Nøkkeltall for norsk turisme 2012. Nøkkeltall for norsk turisme 2012 ISSN 1894-0595 Forsidefoto: CH - Visitnorway.com Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 22 00 25 00. Faks 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no . Detalje Folkehelse i kommunene. Folkehelseprofilene for fylker, kommuner og bydeler, tilgang til statistikkbanker, veiledninger og artikler

Som man roper i skogen får man svar

2017 Kriminalomsorgens årsrapport for 2017. 2016 Kriminalomsorgens årsrapport for 2016 - Vedlegg 1: Statistikk - utvikling i bruk av tvangsmidler - Vedlegg 2: Vedlegg 2: Rapport om isolasjon og utelukkelse fra fellesskap - Vedlegg 3: IKT servicegrad - Vedlegg 4: IKT drift og forvaltnin Høyere lønnsvekst og flere i jobb er spådommen fra SSB de neste årene. «Straffen» er at du må betale 4 prosent rente på boliglånet i 2021 NTNUs historie. Nobelprisen i fysiologi eller medisin 2014 ble tildelt hjerneforskerne May-Britt Moser og Edvard Moser ved NTNU og John O'Keefe ved University College London.; To studenter ved tidligere NTH - Norges Tekniske Høgskole er tildelt Nobelprisen: Ivar Giæver i fysikk 1973 og Lars Onsager i kjemi 1968.; NTNU ble opprettet i 1996 etter en sammenslåing av flere forsknings- og. Inntil 20-Dec-2019,har Statistikknett.no ikke Alexa ranking. Dette nettstedet primære ip-adresse er 31.24.129.103,Sin server i Bergen,Norway. ISP:Webhuset Datasenter AS TLD:no CountryCode:NO Denne rapporten oppdaterer i 20-Dec-2019 Last Updated: 20-Dec-2019 Updat

Vi gir deg vårt syn på utviklingen innen makro. valuta, renter og råvarer. Rapporten publiseres halvårlig mellomstore norske bedrifter. I denne rapporten er små og mellomstore bedrifter definert som bedrifter med årlige inntekter under NOK 1.000 millioner og mer enn tjue ansatte. Mellom 19. juni og 10. juli 2017 besvarte 107 bedrifter vår femten minutters undersøkelse online. Mer informasjon om undersøkelsesdemografien finner du på side 18 Forbundstinget. Tinghefter, årsrapporter, protokoller og all praktisk informasjon om arrangementet. Statistikk, historikk og aktivitet. Oversikt over seriemestere, norgesmestere, landslagstrenere og nøkkeltall for aktivitet I BASIL kan barnehagene rapportere inn informasjon om årsmeldinger og resultatregnskap. I tillegg kan du finne og sammenstille nøkkeltall om barnehager Nigeria er både den største økonomien og det mest folkerike landet i Afrika. Likevel lever mange i ekstrem fattigdom. Landet er rikt på naturressurser, men preges av mange år med omfattende korrupsjon og konflikt

Fra studieåret 2016/2017 er kriteriene for hvilke institusjoner som godkjennes for tilleggsstipendet endret. Den nye listen bygger på to internasjonale rangeringer av forskningsuniversiteter fra hele verden: Times Higher Education sin liste over verdensuniversitet for 2015-16, og Academic Ranking of World Universities (ARWU 2015), også kalt Jiao Tong Shanghai-listen En grunnleggende del av TINEs forretningsidé er at vi «skaper verdier i nært samspill mellom natur, landbruk og marked». Det handler helt grunnleggende om å ta et «meransvar». I denne rapporten vil du se at våre tiltak lønner seg for oss - og for miljøet

På den offisielle reiseguiden for Norge finner du opplevelser, overnattingssteder, spisesteder, aktiviteter og attraksjoner, samt informasjon om hva som skjer - alt i nærheten av deg Norsk turisme blomstrer på Costa del Sol De fem første månedene i 2017 økte antall turister fra Sverige, Finland og Danmark med henholdsvis 34,1 prosent, 18,8 prosent og 7,3 prosent.. En av grunnene til at mange (også relativt små virksomheter) registrerer turnovertall er nok at det er tall som er lett tilgjengelig og slik sett teknisk lett å lage målingstall av - uavhengig av hvor viktig turnover i realiteten er for virksomheten og hvorvidt turnover er et nøkkeltall eller ei

Mindre enn 4 %. Så lite CO 2 vil Johan Sverdrup-feltet nemlig slippe ut i forhold til verdensgjennomsnittet for oljeproduksjon. Takket være strøm fra land — hovedsakelig ren norsk vannkraft — kommer vi til å spare atmosfæren for mer enn 620.000 tonn CO 2 hvert eneste år.. For hvert fat olje som produseres ellers i verden, slippes det nemlig i gjennomsnitt ut rundt 18 kilo CO 2 Velkommen til Mo i Rana 27. - 29. oktober 2020. Norsk Opplevelseskonferanse 2020. Publiseringsløsning fra Seria | Mimir AS | Mimir A Seks punkter om norsk kriminalitet i fjor. Det er ingen grunn til å føle seg utrygg i Norge, mener politidirektøren. Men tålmodigheten kan få seg en prøve i møtet med politiet

 • Wochenkurier kontakte.
 • Bruk av motorsag arbeidstilsynet.
 • Smerter midt i ryggen.
 • Mdg innvandring.
 • Hvor salt er dødehavet.
 • Maritim hotel travemünde preise.
 • David harbour movies.
 • Facebook kalender på iphone.
 • Indøk ntnu snitt.
 • Vaiana svenska film.
 • Percy jackson bücher.
 • Himno de colombia completo.
 • Ketchup kur hår.
 • Niki lauda lauda: the untold story.
 • Fastenmarkt altötting 2018.
 • Jarmann beerenberg beard oil.
 • Legeutdanning polen.
 • Persian empire map.
 • Balkan frauen heiraten.
 • Ankomster flyg alicante.
 • Konserter london mars 2018.
 • Gmat exam deutschland.
 • Vera season 7.
 • Mannschaftsfoto fc bayern.
 • Schlittschuhlaufen greifswald.
 • Trafalger law.
 • Jazz brunch berlin.
 • Amada colossos.
 • Carl sagan biography.
 • Adidas t shirt 3 stripe.
 • Hvordan finne stender.
 • Istanbul.
 • Usf verftet kommende aktiviteter.
 • Improvisasjon jazz.
 • Samisk religion ritualer.
 • Aprender ingles gratis.
 • Eisbergsalat dressing essig öl.
 • Aksjemegler bergen.
 • Jeep wrangler 2017 price.
 • Acne winter shoes.
 • Kolonne kryssord.